Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Mi, a GyógyulásGyőr csapata (Molnár Gabriella és Lángh Éva), mint adatkezelők a tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Ön által megadott adatokhoz csak Molnár Gabriella és Lángh Éva, mint adatkezelő fér hozzá.

Az informatikai eszközünkön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Molnár Gabriella egyéni vállalkozás és Lángh Éva egyéni vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.gyogyulasgyor.hu weboldalunkon, és a székhelyünkön megtalálható.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:


Cégnév: Molnár Gabriella e.v. adatkezelő
Székhely: 9026 Győr, Víztükör utca 17/b. Fsz.1.
Weblap: www.gyogyulasgyor.hu

Kapcsolattartás: Tel.: +36303130613 

E-mail: gyogyulasgyor@gmail.com

És 

Cégnév: Lángh Éva e.v. adatkezelő
Székhely: 9026 Győr, Damjanich utca 32.
Weblap: www.gyogyulasgyor.hu 

Kapcsolattartás: Tel.: +36308173683

E-mail: gyogyulasgyor@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1,Adatkezelési célok

Természetgyógyászati oktatások és szolgáltatások, valamint gyógymasszőri-, sporttréneri  szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

2, Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassunk ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) A kezelés és/vagy természetgyógyászati/gyógymasszőri/sporttréneri szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulását a neve, telefonszáma, címe, email címe megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrizzük meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat akkor töröljük, ha azt külön írásban kérik.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általunk kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adatról másolat adása;

h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.huIde