Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. A szakmai továbbképzésekre való jelentkezéseket a szervező beérkezési sorrendben fogadja el. A jelentkezés beérkezéséről a szervező e-mailben küld értesítést.
 2. Az e-mailben elküldi a szakmai továbbképzés részletes leírását, valamint a továbbképzés díjának átutalásához/befizetéséhez szükséges előlegszámlát, bankszámlaszámot.
 3. A továbbképzési szerződést a szervező e-mailben küldi el a jelentkezőnek. Az aláírt szerződést legkésőbb a továbbképzés napján, a helyszínen, még a továbbképzés megkezdése előtt jelentkezőnek át kell adnia a szervezőnek.
 4. A szakmai továbbképzésre való jelentkezést a szervező csak a tanfolyam díjának beérkezését követően tudja véglegesíteni. Ameddig a továbbképzés díja nem érkezik meg szervező bankszámlájára, jelentkező továbbképzésen való részvétele nem biztosított.
 5. Kizárólag olyan jelentkező vehet részt a szakmai továbbképzésen, aki a továbbképzés teljes részvételi díját átutalta vagy befizette.
 6. Külföldi bankból érkező utalás esetén a felmerülő banki költségek a jelentkezőt terhelik.
 7. Lemondás vagy a befizetett előleg/részvételi díj más továbbképzésre való áthelyezésének kérelme csak írásos formában fogadható el, legkésőbb a továbbképzés megkezdése előtt 15 naptári nappal! A már befizetett részvételi díjat szervező nem téríti vissza, de a jelentkező felhasználhatja azt 1 éven belül a szervező bármelyik továbbképzésére való jelentkezéskor legfeljebb egy alkalommal. Szervező az áthelyezési kérelmet kizárólag olyan képzésre fogadja el, amelyre a jelentkező a kérelem benyújtásának időpontjában még nem adta le jelentkezését.
 8. A gyakorlati napokon való részvétel legfeljebb egy alkalommal helyezhető át ugyanezen képzés gyakorlati napjára. Az áthelyezési kérelem csak írásos formában fogadható el, legkésőbb a gyakorlati nap előtt 7 naptári nappal.
 9. Információkat kizárólag e-mailben küld a szervező, így kérjük, a továbbképzés napjáig rendszeresen ellenőrizze postafiókját!
 10. A szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lemondhassa a továbbképzést, vagy megváltoztassa annak helyszínét, időpontját vagy az oktató személyét. Ilyen esetben a jelentkezőt kártérítés nem illeti meg, de részvételi szándékát visszavonhatja, s szervező köteles a már befizetett összeget 8 napon belül visszautalni a jelentkező számára.
 11. Amennyiben a szervező az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan, kényszerítő jellegű, ún. vis maior körülmények (a teljesség igénye nélkül pl.: természeti katasztrófa, földrengés, tűzeset, járvány, stb.) következtében kényszerül a képzés lemondására, a már befizetett részvételi díjat szervező nem téríti vissza, de a jelentkező felhasználhatja azt 1 éven belül a szervező bármelyik továbbképzésére való jelentkezéskor.
 12. Amennyiben egy továbbképzés nem kerül megrendezésre vagy változás történik az oktató, az időpont vagy a helyszín tekintetében, a szervező e-mailben értesíti a jelentkezőket.
 13. Jelentkező a továbbképzésen saját akaratából vesz részt, az igazolás megszerzése után pedig a saját felelősségére végez kezeléseket. Jelentkezőnek az általa végzett kezelések esetleges következményeivel kapcsolatban kártérítési igénye a szervezővel és/vagy az oktatóval, az oktatást szervező társintézménnyel szemben nincs, erről kifejezetten lemond.
 14. Az ÁSZF elfogadásával jelentkező hozzájárul, hogy a szakmai továbbképzéseken a szervező által készített fényképeket, hangfelvételeket vagy videókat a szervező reklám céljára szabadon felhasználhatja különféle médiafelületeken.
 15. Az ÁSZF elfogadásával jelentkező hozzájárul, hogy a szervező alkalmanként hírlevélben értesítse az újdonságokról, kedvezményekről. A hírlevélről természetesen bármikor leiratkozhat.
 16. Az ÁSZF elfogadásával a jelentkező beleegyezését adja, hogy a szervező a képzések lebonyolítása, kapcsolattartás, számlázás, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendeletből fakadó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a jelentkező személyes adatait bekérje, és az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett módon, bizalmasan kezelje. A jelentkező felelősséget vállal a megadott adatainak valódiságáért.